PET Scan ในการตรวจโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นปัญหาทางสมองที่ร้ายแรง อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ อีกทั้งยังกลัวการรักษาจนปล่อยให้โรคอัลไซเมอร์เกินกว่าจะเยียวยาได้ แต่มีข่าวดีล่าสุด คือแพทย์มีวิธีในการตรวจโรคอัลไซเมอร์ที่รู้ผลได้ไว และไม่เจ็บตัวอีกด้วย
โรคอัลไซเมอร์ใช้เวลาประมาณ 15-20 ปีกว่าจะแสดงอาการอย่างแจ่มแจ้ง อาการจะเดินทางอย่างช้าๆ เริ่มจากความเครียดที่ดูเหมือนธรรมดา จนเริ่มมีอาการความจำเสื่อม ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ จนแสดงอาการสมองเสื่อมแบบ 100 % ทำให้รักษาไม่ทันท่วงที ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความไม่ใส่ใจรวมทั้งความเข้าใจผิด คิดว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น

เพราะฉะนั้นเราควรสังเกตตัวเองหรือบุคคลรอบข้างว่ามีอาการหลงลืม ผิดปกติหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาไปมากสามารถตรวจสมองได้ด้วยเครื่อง PET Scan มันคือการสแกนด้วยรังสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติของสมอง ผลจากการตรวจของ PET scan สามารถระบุความถูกต้องได้มากกว่า 90 % จากการตรวจอันแม่นยำนี้ ทำให้ผู้ป่วยที่รู้ตัวว่าตนเองมีความเสี่ยงในอนาคต จะทำให้ผู้ป่วยมีการวางแผนชีวิตใหม่ โดยเน้นการบริหารสมองด้วยวิธีต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ เล่นเกมบริหารสมอง การเข้าสังคม เป็นต้น มันก็จะช่วยชะลอ หรือบรรเทาอาการเสื่อมที่จะเกิดขึ้นได้

เดิมทีการใช้เครื่อง PET Scan มีไว้ใช้รักษาโรคมะเร็ง แต่ด้วยการพัฒนาการของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ช่วยให้การวินิจฉัยที่ใช้สารกัมมันตรังสีต่างๆ มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการใช้ปริมาณรังสีให้น้อยที่สุด แต่ต้องมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดด้วยเช่นกัน แต่ข้อสำคัญคือต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยเด็ดขาด เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้เป็นการนำนิวเคลียร์เทคโนโลยี มาสังเคราะห์รวมกับชีวเคมีในร่างกาย เช่น กรดอะมิโน เพื่อเข้าไปดูการทำงานของอวัยวะภายใน สารนี้จะเดินทางไปตามกระแสโลหิตและเนื้อเยื่อ วิธีการตรวจด้วยเครื่อง PET Scan จะทำการถ่ายภาพแบบไม่เจ็บปวด แถมยังแสดงภาพแบบ 3 มิติ รวมทั้งยังตรวจวัดหาค่าการกระจายของสารในร่างกาย, การทำงานของเซลล์, การทำงานของร่างกาย ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามภายหลัง PET Scan สามารถนำมาวินิจฉัยโรคอื่นๆอันเกี่ยวกับสมองได้อีกด้วย เช่น การรักษาเนื้องอกในสมอง รวมทั้งวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย โดยการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ด้วยเครื่อง PET Scan ทำได้ด้วยการวัดการทำงานของเซลล์สมองจากระดับน้ำตาลอันเกิดความเปลี่ยนแปลง แสดงผลได้ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ นอกจากนี้ยังใช้ PET Scan ในการประเมินความรุนแรงของโรคอัลไซเมอร์ในระยะต่างๆ ได้อีกด้วย