Mission

ภารกิจของเราดำเนินการโดย:

  • การวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันการรักษาและการรักษาโรคอัลไซเมอร์และความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การศึกษาของสาธารณชนและข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
  • การสร้างบทสำหรับเครือข่ายการสนับสนุนครอบครัวทั่วประเทศและการดำเนินโครงการในระดับท้องถิ่น
  • การสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่ดีขึ้นและกฎหมายที่จำเป็น
  • บริการผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเหยื่อในปัจจุบันและในอนาคตและผู้ดูแล