การค้นพบโรคอัลไซเมอร์ทางสมอง

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคทางสมองอันจัดว่ามีความร้ายแรงอีกหนึ่งชนิด ถึงแม้ผู้ป่วยจะยังไม่เสียชีวิตในทันทีแต่โรคนี้จะสร้างความทรมานให้ทั้งตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างเป็นเวลายาวนานเป็นอย่างมาก เรามาดูกันดีกว่าว่าการค้นพบของโรคอัลไซเมอร์นี้มาจากที่ไหน

โรคอัลไซเมอร์ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1906 โดยผู้ค้นพบเขาเป็นจิตแพทย์จากเยอรมันที่มีชื่อว่า Alois Alzheimer และชื่อของโรคก็ถูกตั้งชื่อของจิตแพทย์ท่านนี้นี่เอง Alzheimer’s disease จัดเป็นภาวะสมองเสื่อมอันเจอได้บ่อยที่สุด เริ่มจากมีการเสื่อมตัวของเซลล์สมองหากเป็นแล้วไม่สามารถฟื้นฟูได้ อาการขั้นต้น ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ มีปัญหาการใช้ภาษา รวมทั้งการทำงานของกล้ามเนื้อเริ่มถดถอย ความจำเริ่มเสื่อม หากเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายจะสูญเสียความจำทั้งหมด ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า3-4 ล้านคน อีกทั้งยังมีสถิติจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ส่วนในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ 2-4 ล้านคน ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบผู้ป่วยมากขึ้น

ในเรื่องของอาการในผู้ป่วยแต่ล่ะคนก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่ก็มีอาการที่พบร่วมกันหลายอย่าง เช่น ความเครียด ในขั้นนี้ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเป็นอาการทั่วไปตามอายุ อาการต่อมาคือการสูญเสียความจำ เมื่อแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่า ก็จะทำการการวินิจฉัย จากการประเมินพฤติกรรมและทดสอบ ตามด้วยการสแกนสมองเพื่อตรวจหาพยาธิ เมื่อโรคอัลไซเมอร์ดำเนินไประยะหนึ่งผู้ป่วยจะแสดงอาการ หงุดหงิด ก้าวร้าว อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ความสามารถทางภาษาเสื่อมถอยลง สูญเสียความทรงจำที่ผ่านมา อีกทั้งยังไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ในระยะสุดท้ายจะสูญเสียระบบของร่างกาย จบด้วยเสียชีวิต แม้ว่าโรคอัลไซเมอร์จะไม่สามารถป้องกันรวมทั้งยังรักษาไม่ได้ แต่เราก็ยังช่วยทำให้เขามีชีวิตที่เหลืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆ ได้นั่นเอง

อย่างไรก็ตามเราไม่ควรกลัวโรคนี้จนเกินไปนัก เพราะขณะนี้ก็มีการวิจัยเรื่องนี้มากมายทั่วโลก ความพยายามของมนุษย์ที่อยากช่วยผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมาน เชื่อว่าอีกไม่นานนักอาจมียารักษาหรือป้องกันได้

แต่ในทางการแพทย์ตอนนี้ ยังไม่มีการแนะนำให้ทานยาใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากมันยังไม่ได้ผล อีกทั้งยาหรืออาหารเสริมเหล่านี้ส่วนมากมีราคาแพง รวมทั้งโฆษณาเกินความจริง ทำให้เสียเงินไปเปล่าๆ

หากสงสัยว่าตัวเองอาจเป็นอัลไซเมอร์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจโดยละเอียด เพราะมีโรคหลายอย่างที่มีอาการความจำเสื่อม แต่สามารถรักษาให้หายได้ เช่น โรคสมองเสื่อม โรคขาดวิตามิน B12 หรือโรคอันเกี่ยวกับสมองอื่นๆ เป็นต้น